Hamid Mashayekh - حمید مشایخ

About Us

گروه معماری حمید مشایخ و همکاران فعالیت خود را از سال 1376 آغاز نموده و در این سالها پروژه های متعدد و شایسته ای در مناطق خوب تهران و چندین شهر کشور انجام داده است. توجه به معماری اصیل ایرانی و توجه به نکات ریز معماری از جمله ویژگیهای گروه ماست؛سعی ما در هر پروژه جلب رضایت کارفرما همراه با حفظ استانداردهای معماری است .همراهی کارفرما از ابتدای پروژه تا انتها یکی از وظایف گروه است.
گروه حمید مشایخ و همکاران علاوه بر داشتن نیروهای متخصص در هر زمینه ی مرتبط با ساختمان اعم از سازه ،تاسیسات ،اجرا ،معماری معتقد است که هر نفر از قسمتهای دیگر ساختمان نیز اطلاعات کافی داشته باشد پس شعار ما این است هر نفر یک تیم کامل است. 

وب سایت رسمی مهندس حمید مشایخ.
Hamid Mashayekh
طراحی وب سایت پرشین آیکون